Tag Archives: سئو SERP

تغییرات گوگل در نمایش صفحه نتایج (SERP)

بررسی یکی از مباحث جدید و مهم در سئو. تغییرات گوگل در نمایش صفحه نتایج (SERP) که باعث کم شدن ورودی سایت ها و کمتر شدن تعداد بازدیدکننده و کلیک می شود. این فیلم آموزش سئو مربوط به تغییراتی است که گوگل در صفحه نتایج خود انجام داده است. در منابع آموزشی سئو از این […]